NETTSIDER

Synleg sitt mål er å byggja nettsider som får målgruppa til å føla det du ynskjer og gjera det du vil. Få resultat! Så skal dei fungera best på den skjermen di målgruppe nyttar mest når dei er på nettet, mobil, brett eller større pc-skjermar.