Magne Raknes

Dagleg leiar, seniorrådgjevar og designar

Målretta. Strategisk. Kommunikasjon. Marknadsføringsleiing.

Fine ord, som Magne klarer å fylle med forståeleg innhald for vanlege folk. Han rådgjer bedrifter og lagar kommunikasjon som er basert på dei strategiske vala som blir gjort.

Magne har jobba i grafisk bransje / reklamebransjen sidan 1986. Han har og jobba som utviklings- og næringssjef i Bømlo kommune, der mykje av jobben var rettleiing av etablerarar. Magne har entreprenørskap i blodet (og på CV-en)og har realisert draumen om å byggje opp eit lokalt reklamebyrå på Bømlo, med Bømlo-kultur og høgt fagleg nivå.

Hanna Sortland Raknes

Administrativ medarbeidar

Stina Raknes Kvarven

Styreleiar

Ida Helene Hvitsand

Grafisk designer / webdesigner

Ida kan mange språk, men ein del av dei kan berre datamaskinene forstå. Resultatet av kommunikasjonen hennar kan derimot alle sjå. Ho programmerer og designar strategisk utforma nettsider, marknadsmateriell og animasjonsfilmar.

Med auga for detaljar formar ho lekkert design som skil seg ut!

Ida har bachelorgrad i virtuell kunst og design, med fordjupning i motion graphics, webdesign og konseptkunst.

Magne Raknes

Dagleg leiar, seniorrådgjevar og designar

Målretta. Strategisk. Kommunikasjon. Marknadsføringsleiing.

Fine ord, som Magne klarer å fylle med forståeleg innhald for vanlege folk. Han rådgjer bedrifter og lagar kommunikasjon som er basert på dei strategiske vala som blir gjort.

Magne har jobba i grafisk bransje / reklamebransjen sidan 1986. Han har og jobba som utviklings- og næringssjef i Bømlo kommune, der mykje av jobben var rettleiing av etablerarar. Magne har entreprenørskap i blodet (og på CV-en)og har realisert draumen om å byggje opp eit lokalt reklamebyrå på Bømlo, med Bømlo-kultur og høgt fagleg nivå.

Hanna Sortland Raknes

Administrativ medarbeidar

Stina Raknes Kvarven

Styreleiar

Ida Helene Hvitsand

Grafisk designer / webdesigner

Ida kan mange språk, men ein del av dei kan berre datamaskinene forstå. Resultatet av kommunikasjonen hennar kan derimot alle sjå. Ho programmerer og designar strategisk utforma nettsider, marknadsmateriell og animasjonsfilmar.

Med auga for detaljar formar ho lekkert design som skil seg ut!

Ida har bachelorgrad i virtuell kunst og design, med fordjupning i motion graphics, webdesign og konseptkunst.